REDAKCJA I KOREKTA TEKSTÓW

KOREKTA TEKSTÓW

SKŁAD TEKSTÓW

STAŁA OPIEKA EDYTORSKA

COPYWRITING

PRZEPISYWANIE TEKSTÓW

INNE USŁUGI

Wszystkie podane w cenniku kwoty są kwotami brutto. Podatek VAT (23%) jest już wliczony w ceny.
Wycena zlecenia jest bezpłatna i niezobowiązująca.

 

 

 

 

CO TO JEST STRONA ZNORMALIZOWANA I ARKUSZ WYDAWNICZY?

 

 

Strona znormalizowana = 1800 znaków ze spacjami

 

 

Strona znormalizowana to 1800 znaków ze spacjami. To mniej więcej tyle, ile na stronie A4 zmieści się tekstu złożonego czcionką Times New Roman, o wielkości 13 pkt i z podwójną interlinią.

 

Arkusz wydawniczy = 40 000 znaków ze spacjami

 

Arkusz wydawniczy to 40 000 znaków ze spacjami lub około 22 stron znormalizowanych w przypadku prozy, 700 wersów w przypadku poezji i 3000 cm2 w przypadku materiałów graficznych.

Jak dowiedzieć się, ile znaków ze spacjami ma mój tekst?

W Wordzie należy kliknąć na Recenzję na pasku menu, a następnie na Statystykę wyrazów i sprawdzić ilość Znaków ze spacjami. Jeśli chcemy sprawdzić ilość znaków jedynie we fragmencie naszego dokumentu, należy najpierw go zaznaczyć, a następnie wykonać wyżej wymienione czynności.

Jak obliczyć objętość tekstu?

Ilość znaków ze spacjami w całym dokumencie należy podzielić przez 40 000, aby otrzymać ilość arkuszy wydawniczych.

Ilość znaków ze spacjami w całym dokumencie należy podzielić przez 1800, aby otrzymać ilość stron znormalizowanych.

 

Przykład:

Dokument ma 200 000 znaków, co da nam 5 arkuszy wydawniczych (200 000 : 40 000) i około 111 stron znormalizowanych (200 000 : 1800).