Redakcja i korekta tekstów

REDAKCJA I KOREKTA TEKSTU

Pierwszym etapem pracy jest kompleksowa redakcja tekstu.

Jest to sprawdzenie tekstu pod kątem poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej, gramatycznej, stylistycznej, a także pod względem spójności i logiczności treści.

To również projektowanie poprawnego układu graficznego publikacji. Formatowanie części składowych tekstu: ujednolicanie krojów i wielkości pisma, sposobów wyróżniania elementów tekstu, wyglądu nagłówków, śródtytułów, podpisów pod zdjęciami i tabelami, wcięć akapitowych, odstępów itp. Przygotowywanie dokumentów tekstowych do druku.

Drugi etap to korekta tekstu.

Tekst czytany jest ponownie, w celu wyeliminowania wszelkich pominiętych w redakcji błędów.

 

KOREKTA TEKSTU

Korekta tekstów, które przeszły już redakcję

Sprawdzenie tekstu w celu wyeliminowania drobnych błędów pominiętych przez redaktora lub powstałych w wyniku składu tekstu: literówek, błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, typograficznych.

 

Redakcja i korekta obejmują wszystkie elementy tekstu: tekst główny i teksty poboczne (m.in. przypisy
i bibliografię, spis treści, żywą paginę, indeksy, materiały uzupełniające i wprowadzające tekst główny).

Usługi wykonywane są na plikach dostarczonych w formatach .doc, .docx, .rtf, .odt, .pdf, .txt oraz na wydrukach.

Redakcja i korekta dokonywane są za pomocą komputerowego edytora tekstu. Na życzenie Zleceniodawcy usługi te wykonywane są w trybie śledzenia zmian. Wówczas ma on wgląd we wszystkie wprowadzone w tekście modyfikacje – każdą z nich może zaakceptować lub odrzucić. W przypadku tekstów zapisanych w formacie .pdf zaproponowane zmiany zamieszczone są w komentarzach. Korekta tekstów drukowanych może być wykonana przy użyciu znaków korektorskich.

 

POPRAWIANE TEKSTY

Literatura piękna i popularnonaukowa dla dorosłych i dla dzieci, czasopisma, magazyny, komiksy, gazety, broszury, teksty zamieszczane na blogach i stronach WWW, teksty prezentacji multimedialnych, prace dyplomowe*, artykuły (w tym naukowe)*, wypracowania szkolne, teksty użytkowe, CV i listy motywacyjne, teksty marketingowe i reklamowe i inne.

* Bez sprawdzania warstwy merytorycznej tekstów naukowych i specjalistycznych.

Skład tekstów

Projektowanie układu graficznego publikacji (layoutu)

Komponowanie tekstu głównego i wszystkich elementów pobocznych. Jest to m.in. ustalenie formatu publikacji, wielkości marginesów, ilości łamów, dobór krojów i stopni pisma oraz interlinii, ustalenie wielkości odstępów i wcięć akapitowych, wstawianie ilustracji i zdjęć oraz ich graficzne opracowanie, projektowanie strony tytułowej na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów graficznych, dobór kolorystyki i elementów dekoracyjnych dla całej publikacji (tła, kolorów czcionek, ramek itp.).

SKŁADANE TEKSTY

Literatura piękna i popularnonaukowa dla dorosłych i dla dzieci, czasopisma, prace dyplomowe i naukowe, gazety, katalogi, foldery, broszury, magazyny, albumy, materiały reklamowe i inne. Projektowanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń itp.

Stała opieka edytorska

Usługa skierowana do tych, którzy publikują swoje teksty cyklicznie, m.in. na blogach, stronach WWW i portalach społecznościowych, w czasopismach, periodykach itp. W jej skład wchodzą wszystkie trzy wymienione wcześniej usługi (redakcja, korekta i skład tekstu) w dowolnej kombinacji, ale z korzystniejszymi cenami.

Copywriting

Pisanie tekstów na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów tekstowo-graficznych lub na podstawie samodzielnie zebranych informacji.

PRZYGOTOWYWANE TEKSTY

Teksy na strony internetowe, opisy produktów do sklepów internetowych i katalogów, teksty reklamowe, teksty użytkowe (w tym m.in. CV, listy motywacyjne, podania), relacje i sprawozdania, streszczenia, recenzje książek dla dorosłych i dla dzieci (literatura piękna i popularnonaukowa), opisy, zajawki i inne.

Inne usługi

PRZEPISYWANIE TEKSTÓW

Przepisywanie komputerowe rękopisów, maszynopisów i wydruków.

PRZYGOTOWYWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH

Projektowanie wyglądu poszczególnych slajdów prezentacji multimedialnej w oparciu o dostarczone przez Zleceniodawcę materiały tekstowo-graficzne. Selekcja najważniejszych informacji zawartych w tekstach ciągłych, w celu umieszczenia ich w prezentacji. Redakcja i korekta tekstów zawartych w prezentacjach multimedialnych.